Energy Services

Ενεργειακή Διαχείριση Κτιρίων

Τα κτίρια επαγγελματικής χρήσης είναι αρκετά ενεργοβόρα λόγω των πολύ αυξημένων ενεργειακών αναγκών των ηλεκτρομηχανολογικών τους εγκαταστάσεων που οφείλεται είτε στην παλαιότητα είτε στην κακή συντήρηση των συστημάτων τους.

Κάνουμε τις απαραίτητες μετρήσεις στις ενεργειακές ροές – καταναλώσεις, και σας προτείνουμε τις απαραίτητες αλλαγές και επεμβάσεις στους εξοπλισμούς με στόχο την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Γιατί Εμάς;

2

ενεργειακοί επιθεωρητές

20

πιστοποιημένοι τεχνικοί

360°

ολοκληρωμένες λύσεις

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Το ΠΕΑ (πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης) είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ πιστοποιητικό, το οποίο απεικονίζει και κατατάσσει την ενεργειακή απόδοση μιας εγκατάστασης σε μία κλίμακα από το Α μέχρι το Η, όπου η κατηγορία Α αντιπροσωπεύει τα κτίρια με την υψηλότερη ενεργειακή απόδοση (δηλαδή τη χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση).

Επίσης στο ΠΕΑ αναφέρεται η εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση ενέργειας καθώς και οι ετήσιες εκπομπές CO2, καθώς και συνοδεύεται από συστάσεις για να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση που πιθανόν να αφορούν είτε δομικές επεμβάσεις στο κτίριο, είτε αντικαταστάσεις ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, είτε πρόταση για εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Το ΠΕΑ ισχύει για 10 έτη από την ημερομηνία έκδοσής του.
Η έκδοση του πιστοποιητικού είναι υποχρεωτική, βάσει νόμου, για όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων

Η ενεργειακή αναβάθμιση διενεργείται από τους εξειδικευμένους μηχανικούς μας και ολοκληρώνεται μέσα σε τέσσερις φάσεις:

Προμελέτη

Στην φάση της προμελέτης γίνεται η συλλογή των απαραίτητων δεδομένων, όπως αρχιτεκτονικά και Η/Μ σχέδια, στοιχεία κατανάλωσης ρεύματος, νερού κλπ, καταγραφή εταιρικού στόλου αυτοκινήτων και στοιχεία κατανάλωσης καυσίμων κλπ.

Πραγματοποιούνται αυτοψίες στις εγκαταστάσεις με σκοπό την έναρξη των ενεργειακών ελέγχων.

Μελέτη

Στη φάση αυτή γίνεται η ανάλυση των δεδομένων που συλλέξαμε και προχωρούμε στην μελέτη της ενεργειακή αναβάθμισης με προτάσεις βελτιστοποίησης ή αντικατάστασης των συστημάτων του κτιρίου ή/και του εταιρικού στόλου αυτοκινήτων.
Γίνεται ολοκλήρωση της μελέτης εκτιμώντας τον προϋπολογισμό του έργου με ακριβές χρονοδιάγραμμα, αλλά και προβλέποντας την απόσβεση της επένδυσης μέσω των ενεργειακών εξοικονομήσεων από την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.

Κατασκευή

Ξεκινά το έργο κατασκευής με βάση τη μελέτη, με πιστοποιημένες διαδικασίες και υλικά διασφαλίζοντας έτσι την αποτελεσματικότητα της επένδυσης όσο αφορά το Ενεργειακό Αποτύπωμα και το Λειτουργικό Κόστος.

Συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού

Δημιουργείται ένα πρόγραμμα συντήρησης για τον εξοπλισμό του κτιρίου σας για να διασφαλιστεί ότι όλος ο μηχανολογικός εξοπλισμός λειτουργεί σωστά.
Με την προληπτική συντήρηση πετυχαίνουμε να έχουμε λειτουργικές και ασφαλείς εγκαταστάσεις αλλά συμβάλλουμε ταυτόχρονα και στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας καθώς και στην μείωση των πιθανών βλαβών.

Smart Building

Τα έξυπνα κτίρια παίζουν μεγάλο ρόλο στην παραγωγικότητα της επιχείρησης και ταυτόχρονα συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας. Το εργασιακό περιβάλλον αναβαθμίζεται και βελτιώνεται η υγεία των εργαζομένων.

Με τη βοήθεια διάφορων τεχνολογικών συστημάτων (αισθητήρες, μετρηκά βοηθήματα, συστήματα ασφαλείας κλπ) παράγονται δεδομένα για την λειτουργεία του κτιρίου. Με την ανάλυση όλων αυτών των δεδομένων, έχουμε μια ενιαία εικόνα όλων των συστημάτων και εξοπλισμών και μέσω προγραμματισμού με τεχνητή νοημοσύνη παρέχεται η βέλτιστη ενημέρωση και έλεγχος της διαχείρισης του κτιρίου σας.

Βασικά οφέλη:

  • Μείωση κόστους κατανάλωσης ενέργειας
  • Εύκολη διαχείριση των συστημάτων σας
  • Βελτίωση της παραγωγικότητας μέσω ιδανικών συνθηκών εργασίας και υγιεινού περιβάλλοντος
  • Μείωση του αποτυπώματος άνθρακα

Ηλεκτροκίνηση

Είμαστε πλέον στην εποχή που η ηλεκτροκίνηση αναπτύσσεται με πολύ γρήγορο ρυθμό και ήδη πολλές επιχειρήσεις στρέφονται σε αυτήν λόγω των δυνατοτήτων της και κυρίως του χαμηλότερου κόστους.

Η εταιρεία μας, σε συνεργασία με κορυφαίο οίκο φορτιστών, παρέχει λύσεις μελέτης, προμήθειας εγκατάστασης και τεχνικής υποστήριξης, για σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στους χώρους στάθμευσης της επιχείρησής σας.

Προτείνεται ο κατάλληλος τύπος φορτιστή, ανάλογα με τις ανάγκες τις εταιρείας σας και γίνεται η εγκατάστασή τους. Παρέχεται και δυνατότητα διαχείρισης των σταθμών φόρτισης μέσω εξειδικευμένης πλατφόρμας, ελέγχοντας έτσι τα απαιτούμενα φορτία για ταυτόχρονη φόρτιση με βάση τις ενεργειακές δυνατότητες της εγκατάστασης, αλλά και την κατανομή της δαπάνης της φόρτισης των οχημάτων.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι μια επένδυση που αποφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας είτε με αυτοπαραγόμενη ενέργεια ή με συμπαραγωγή. Δημιουργούμε ένα σύστημα ΑΠΕ με το οποίο θα καλύπτετε ένα σημαντικό μέρος από την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Μπορείτε να εξοικονομήσετε χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο καθώς εκμεταλλεύεστε την δικιά σας παραγόμενη ενέργεια και να αποσβέσετε αρκετά σύντομα την επένδυσή σας.

Με τις ΑΠΕ επιτυγχάνετε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και ταυτόχρονα βοηθάτε την κατάταξη του κτιρίου σας στην ενεργειακή κλάση Α.

Παροχή Αναλώσιμων

Μέσω του προγράμματος διαχείρισης αναλώσιμων υλικών, φροντίζουμε για την επάρκεια των αναλώσιμων αλλά και την σωστή λειτουργία των συσκευών που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοί σας.

Είδη υγιεινής, υλικά καθαρισμού, αναλώσιμα εκτυπωτών, είδη γραφείου και άλλα πρέπει να βρίσκονται σε επάρκεια.