Υπηρεσίες HR

Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

Οι Υπηρεσίες μας στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού απευθύνονται σε εταιρείες που χρειάζονται έναν σοβαρό, αξιόπιστο και έμπιστο συνεργάτη, για να διαχειριστεί το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας. Οι υπηρεσίες μας αφορούν τόσο τις εταιρείες που διαθέτουν τμήματα HR και χρειάζονται να υλοποιήσουν συγκεκριμένες εργασίες, όσο και αυτές που δε διαθέτουν οργανωμένο τμήμα προσωπικού και αναζητούν μια πάγια συνεργασία, που θα καλύπτει αξιόπιστα και αποτελεσματικά τις ανάγκες τους. H Empire Facility Group συνεργάζεται με εργοδότες από διαφορετικούς κλάδους στη αγορά εργασίας και καλύπτει επιτυχώς τις ανάγκες που προκύπτουν σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό.

Γιατί Εμάς;

Πολλές

τεχνικές ειδικότητες

Μεγάλη Εμπειρία

στις Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

24/7

κέντρο εξυπηρέτησης

Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

Αποκομίστε οφέλη και μειώστε τη γραφειοκρατία από την συνεργασία σας με την Empire Facility Group

  • Ευελιξία συμβάσεων εργασίας
  • Μείωση γραφειοκρατίας
  • Αύξηση παραγωγικότητας
  • Κάλυψη εποχικής ή έκτακτης δραστηριότητας
  • Μείωση εργοδοτικού κόστους
  • Απλοποίηση διαδικασιών τμήματος HR

Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

Εξασφαλίζουμε υψηλή ποιότητα και εξειδίκευση στους τομείς:

Διαχείρισης Βιογραφικών: Διαθέτουμε μία οργανωμένη και εμπλουτισμένη βάση βιογραφικών μέσω της οποίας αντλούμε το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό με βάση τις ανάγκες σας.

Προσωρινής Απασχόλησης: Αναλαμβάνουμε την εύρεση, πρόσληψη και φυσικά διαχείριση τις μισθοδοσίας του προσωπικού προσωρινής απασχόλησης.

Αξιολόγησης Ανθρωπίνου Δυναμικού: Διαμεσολαβούμε για την πλήρωση θέσεων μόνιμης απασχόλησης και κάθε ιεραρχικής βαθμίδας.

Εκπαίδευσης προσωπικού: Αναλαμβάνουμε την εκπαίδευση ανθρωπίνου δυναμικού, παρέχοντας οργανωμένα προγράμματα εκπαίδευσης προσαρμοσμένα στις ανάγκες των πελατών μας.

Διαχείρισης μισθοδοσίας: Αναλαμβάνουμε τις διαδικασίες σε θέματα προσλήψεων, διαχείρισης της μισθοδοσίας και εργατικής νομοθεσίας.